Siirry suoraan sisältöön

Palveluni yrityksille

Hetkiä aivoillesi

Millainen olisi unelmiesi työpäivä?

Täältä löydät ”Tulevaisuuden aivot”-koulutukseni yrityksille. 

Toiveuutuutena nyt koko päivän aivokoulutukset!

Koulutukset hankittavissa myös tallennemuotoisena.

Tutustu rauhassa ja ota yhteyttä, niin sumplitaan tarpeisiinne sopiva koulutuspaketti! 

Lisätiedot ja hinnat sivun lopussa.

1. Työpäivien Game Designilla työn imua: miten pelillistämisellä lisätään uppoutumista työhön, 'motivaatiosuunnitellaan' parempia työpäiviä sekä luodaan edistyksen tunnetta?

1 % inspiraatiota, 99 % perspiraatiota,  – motivaatio ei synny pepulle potkimisesta, vaan onnistuneesta työn suunnittelusta.

Motivaatio designilla tarkoitetaan työn suunnittelua niin, että itse työhön luodaan voimakasta edistyksen tunnetta – näitä pieniä voitontunteita työntekijät kaipaavat tutkitusti eniten työhönsä. Voisiko työnteko olla jopa yhtä innostavaa ja motivoivaa kuin videopelien pelaaminen?

Läpi sivilisaation pelit ovat olleet keskeinen osa ihmiskuntaa. Tälläkin hetkellä yli 2,7 miljardia ihmistä ympäri maailman pelaa keskimäärin yli kahdeksan tuntia viikossa tietokone-, mobiili-, video- tai lautapelejä. Pelaajien keski-ikä on globaalisti 36 vuotta.

Pelit tekevät aivomme onnelliseksi, ja siksi pelisuunnittelun oppeja sekä mekaniikkoja tulisi soveltaa työelämään: projekteihin ja oman työn johtamiseen, resilienssin kasvattamiseen, johtamisstrategioihin.

Tässä koulutuksessa käyn varsin yksityiskohtaisesti läpi, miten tavoitteita, sääntöjä ja palautesysteemiä muokkaamalla: a) tehostetaan työn imua ja oman työn johtamista, b) löydetään uusia tapoja edistyä tärkeimmissä työtehtävissä, c) opitaan palautumaan työstä paremmin, d) opitaan välttämään vitkastelun sudenkuopat ja luomaan pieniä päivittäisiä voitontunteita, e) opitaan unohtamaan ylisuorittaminen ja saadaan vähemmällä parempaa aikaiseksi.

2. Miten johtaa ja priorisoida työpäiviä paremmin: lisää fokusta olennaiseen, parempaa työpäivien suunnittelua ja harkitumpaa ajankäyttöä

Kuulostaako tutulta?

Valtava määrä sähköposteja, loputon informaatiotulva. Keskittymisen häiriintymistä, karkailevia ajatuksia. Täyteen buukattu tapaamiskalenteri, joka jättää sinut uuvuksiin. Luovia projekteja, jotka eivät ota sujuakseen.

Priorisoinnin priorisointi on yksi päivän tärkeimpiä tehtäviä. Tässä koulutuksessa opit suunnittelemaan työpäiväsi järkevämmin, hallitsemaan informaatiotulvaa ja työskentelemään sekä keskittyneemmin että tehokkaammin.

Käytännön työkaluina esittelen mm. vinkkejä parempien ’to-do-listojen’ tekoon, erilaisia priorisointitekniikoita, keinoja  tahdonvoimalihaksen ja päätöksentekokyvyn korkealla pitämiseksi sekä tapoja ehkäistä karkailevia ajatuksia.

3. Tunneälyllä tiiviimpää yhteistyötä: kilpailuetua, hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sosiaalisesta neurotieteestä

Sosiaalinen pääoma, kuten yhteenkuuluvuuden tunne sekä sosiaaliset ihmissuhteet, edistävät tutkitusti niin yritysten tuottavuutta, työntekijöiden terveyttä kuin asiakastyytyväisyyttä.

Lisäksi sosiaalinen neurotiede esittää, että oikeudenmukaisuus, autonomia, kuuntelutaidot sekä varmuuden tunteen lisääminen edistävät aivoterveyttä ja ajattelukykyä; siinä missä epäoikeudenmukaisuus, kontrollin tunteen menettäminen, kuuntelemattomuus ja epävarmuus aiheuttavat fyysistä kipua vastaavan vasteen aivoissamme.

Tässä koulutuksessa opit, miten aivomme käsittelevät sosiaalisia palkintoja ja uhkia sekä millaisilla kuuntelustrategioilla voit sujuvoittaa muiden kanssa työskentelyä erilaisissa työyhteisöissä. Nämä opit auttavat yksilöitä ymmärtämään niin omia kuin toisten aivojen toimintaa paremmin – jolloin voittaja on koko työyhteisö.

4. Tulevaisuuden tunnetaidot: miten paineen, tunnekuohujen ja epävarmuuden keskellä pärjätään tutkitusti parhaiten?

Ovatko aivotutkimukset ratkaisseet tunteiden käsittelyn sudenkuopat? Miten epävarmuutta tulisi oppia syleilemään?

Tutkimuksista tiedetään, että oikeanlaiset tunnetaidot sekä ehkäisevät stressiä että auttavat säilyttämään päätöksentekokyvyn korkealla voimakkaidenkin tunnekuohujen hetkillä. Lisäksi tiedämme, että epävarmuus on itseasiassa aivoillemme tärkeä oppimista edistävä tila.

Kysymys on lopulta melko yksinkertaisista asioista: kuinka osaamme aktivoida aivojemme järkeilystä vastaavat osat riittävän nopeasti ja oikealla hetkellä – niin paineen kuin epävarmuudenkin keskellä.

Tässä koulutuksessa opit strategioita, joilla ymmärrät paremmin niin omia kuin muiden tunteita. Oppien avulla hallitset tunteitasi jokapäiväisiä päätöksiä tehdessäsi. Käytännön näyttöön perustuvina työkaluina esittelen mm. erilaisia ’uudelleenarviointitekniikoita’ sekä ’olotilan sanoittamista’, joiden on tutkimuksissa todettu vähentävän stressireaktioita sekä aivojen yliaktiivisuutta. Lisäksi kerron kuinka ’epävarmuuden sietokynnystä’ voidaan vahvistaa ja esittelen, kuinka aivot epävarmuutta todellisuudessa käsittelevät.

5. Miksi "hyvä tyyppi" herättää luottamuksen: parempaa asiakaskokemusta aivoja ja sen palkitsemisjärjestelmiä ymmärtämällä

Nykypäivän asiakastyö on ihmisläheisempää kuin koskaan – arviomme ja päätöksemme nojaavat erittäin vahvasti inhimillisiin tekijöihin, kuten luottamuksen tasoon. Toimimme asiakastilanteissa kuitenkin melko vaistonvaraisesti, emmekä ehkä koskaan tule tarkemmin pohtineeksi niitä piileviä syitä, jotka hyvään asiakastilanteeseen johtivat.

Sosiaalinen neurotiede on osoittanut, että oikeanlainen kohtaaminen on harvoin puhdasta sattumaa. Moni asia voi tutkitusti vaikuttaa siihen, miten aivomme virittyvät samalla ”aaltopituudelle”, ja miten luontainen taipumuksemme nähdä uusi ihminen ”vihollisena” käännetään eduksemme.

Tässä koulutuksessa opit, miten aivoja ymmärtämällä luodaan vahvempaa asiakasymmärrystä ja asiakaskokemusta. Lisäksi opit, miksi aivojen palkitsemisjärjestelmän tunteminen on yksi tärkeimpiä asioita asiakastyössä sekä miten kuuntelun neurotiede auttaa ymmärtämään toisten sisäisiä mielentiloja paremmin.

Käytännön aivotyökaluina tarjoan useita psykologisia vinkkejä sekä neurotieteen oivalluksiin perustuvia lähestymistapoja ihmisläheisessä työssä kehittymiseen.

6. Liikunnasta tutkitusti lisää aivoterveyttä ja luovuutta

Lukuisat historialliset henkilöt ovat ylistäneet liikunnan yhteyttä luovaan ajatteluun ja aivojen hyvinvointiin. Filosofi Friedrich Nietzschekin kirjoitti aikoinaan: “Kaikki suuret oivallukset ovat siintäneet kävelyn voimasta”.

Tuoreimmat tutkimuslöydökset vahvistavat nämä havainnot. Tutkimuksissa on mm. havaittu, kuinka eri liikuntamuodot edistävät luovaa ajattelua välittömästi niin liikunnan aikana kuin sen jälkeen, miten liikunta on yksi tehokkaimpia tapoja edistää oppimista ja muistin toimintaa sekä miten liikunta vaikuttaa keskittymiseen, stressin säätelyyn, vireystilaan, mielialaan sekä aivojen terveeseen ikääntymiseen.

Lisäksi ’kehollistunut kognitio’ korostaa liikkeen merkitystä luovan ajattelun muokkaajana. Jo pelkkä liikkeen ajattelu tai pallon pyörittely käsissä aktivoi laajoja aivoalueita, jolla voi olla vaikutusta luovaan kognitioomme.

Tässä työpajassa tarjoilen ainutlaatuisen tutkimuskatsauksen aivoterveyden ja luovan ajattelun taustalla piileviin aivomekanismeihin. Perehdytän kuulijan mm. erilaisten liikuntamuotojen, kuten rauhallisen kävelyn, juoksun, tanssin ja kuntosaliharjoittelun ajattelua ja ongelmanratkaisua edistäviin vaikutuksiin. Saat myös kuulla, miten liike on evolutiivisesti ollut aina keskeinen osa ihmisen aivojen kehittymistä!

Työpajan aikana ideoidaan yhdessä liikkeen ja improvisaation avulla ratkaisuja mm. tiimien ja työyhteisöjen hyvinvointihaasteisiin. Koulutuksen jälkeen jokainen innostuu varmasti hyödyntämään omaehtoista liikettä niin oman aivoterveyden kuin luovan ajattelunkin tehostamiseksi.

7. Essentialismi – miten keskittyä olennaiseen ja priorisoida omaa elämää

”Jos sinä et priorisoi elämääsi, joku muu tekee sen kyllä puolestasi”.

Elämässä olennaista ei ole saada ”enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa”, vaan keskittyä aidosti niihin asioihin, joilla on todella merkitystä: opetella tavoittelemaan kurinalaisesti vähemmän asioita.

Essentialismi on järjestelmällinen tapa lähestyä sellaista elämää, jossa asioita opetellaan karsimaan ja laittamaan tärkeysjärjestykseen. Ja kun opimme tavoittelemaan vähemmällä parempaa, kaikilla elämänalueilla, niin osaamme käyttää rajallisen määrän aikaamme ja energiaamme itsellemme tärkeiden asioiden parissa – ilman, että joku muu priorisoi elämääsi puolestasi.

Tässä koulutuksessa opit: millaisin keinoin elämän vaihtoehtojen tulvaa opitaan tutkimaan ja arvioimaan? Miten ’ei-olennaisia’ asioita opitaan aidosti eliminoimaan? Ja miten uudenlaista ajattelumallia sovelletaan parhaiten käytäntöön?

Koulutus sisältää runsaasti käytännön vinkkejä ja helposti arkeen sovellettavia aivotyökaluja.

8. Haasteena työstä palautuminen: miten hallita aivojen rasittuneisuutta ja ylikuormittumista päivästä toiseen?

Aivojen työstä palautuminen alkaa jo työpäivän aikana ja palautumista tuetaan parhaiten järkevillä arjen valinnoilla.

Tutkimukset osoittavat, että oikeanlaisella työpäivän suunnittelulla, kuten pilkkomalla työ sopiviin osasiin, puistokävelyillä, pelitauoilla ja taukoliikunnalla sekä lopettamalla työpäivä sopivassa vireystilassa, voidaan edesauttaa fyysistä ja henkistä palautumista – jo itse työpäivän aikana.

Lisäksi olemme intuitiivisesti usein väärässä, millaiset vapaa-ajan aktiviteetit palauttavat meitä töistä parhaiten. ”Passiivisen viihteenkulutuksen” sijaan meidän tulisi vapaa-ajalla mieluummin uppoutua tutkimusten mukaan ”kovan hauskuuden” pariin – eli toimiin, joissa pääsemme tuntemaan olomme tuotteliaiksi ja irtautumaan työajatuksista.

Tässä koulutuksessa saat tutkittuja aivovinkkejä palautumista edistävän työn ja vapaa-ajan suunnitteluun. Näiden työkalujen keskiössä ei ole tarjota mitään ”one-fit-for-all”-mallia, vaan aidosti löytää jokaiselle henkilökohtaisesti miellyttäviä keinoja tehostaa palautumista.

9. Hyvä johtaja ymmärtää sekä omia että muiden aivoja – kohti parempaa vuorovaikutusta, palautteen annon kulttuuria sekä muutoksen aikaansaamista työyhteisössä

Niin omien kuin muiden aivojen toiminnan ymmärtäminen on yksi vahvimmista henkisistä työkaluista tulevaisuudessa.

Hyvä johtaja osaa johtaa empatialla ja tiedolla, jolloin hän mm. tietää, millaisia ’sosiaalisia palkintoja’ tai ’sosiaalisia uhkia’ erilaiset vuorovaikutustilanteet tai muutosta tavoittelevat yritykset voivat tutkitusti aiheuttaa.

Hyvä johtaja myös ymmärtää, miten aivot reagoivat eri tavoilla annettuun palautteeseen; ja kuinka kaikki muutos, niin yksilöissä kuin yhteisöissä, palautuu lopulta siihen, että ymmärrämme, kuinka aivomme tietoa käsittelevät.

Tässä koulutuksessa ei ole tarkoitus haastaa toimivia johtamiskäytäntöjä, eikä yrittää tuputtaa yhtä vaihtoehtoa jonkin toisen, aivan yhtä hyvän, tilalle. Tavoitteena on yksinkertaisesti tuoda enemmän aivotyökaluja niin oman kuin muiden toiminnan ymmärtämiseen. Oppien avulla kehityt sekä palautteen antajana että vuorovaikutustaitojen hyödyntämisessä.

10. HR-henkilöstön aivokoulutus: miten työkulttuuria kehitetään aivoja ymmärtämällä

Tämän koulutuksen premissi on sama kuin edellä esitellynkin: ymmärtämällä aivoja ymmärrämme ihmistä paremmin.

Tässä koulutuksessa käyn erityisesti läpi neurotieteeseen pohjautuvaa SCARF-mallia, jota voidaan mm. hyödyntää niin rekrytoinnin/työhaastattelutilanteiden apuna kuin työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. 

Kuulija saa tästä koulutuksesta varsin laajan ymmärryksen niistä aivojemme sosiaalisista perustarpeista, jotka johtavat joko lisääntyneeseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen tai kärjistyneisiin riitatilanteisiin työyhteisöissä.

Jokainen koulutuksen oppi on välittömästi sovellettavissa niin omaan toimintaan kuin työyhteisön tarpeisiin. Koulutus sopiikin joko keskitetymmin esim. HR-henkilöstölle (jolloin vuorovaikutteisuus voidaan kohdentaa heille) tai sitten kerralla koko työyhteisölle.

11. Mistä puhumme, kun puhumme tahdonvoimasta?

Kattava joukko tutkimuksia osoittaa, että hyvällä tahdonvoiman säätelyllä voimme mm. muodostaa parempia työrutiineja, ehkäistä vitkastelua, edesauttaa harkitumpien päätösten tekemistä ja säädellä tunteitamme tehokkaammin niin paineen kuin houkutusten alla.

Tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että ’itsehillinnän’ puute on heikkouksiemme listan kärjessä: ihmiset ts. listaavat ’itsehillinnän’ ominaisuudeksi, jonka he tunnistavat varsin heikosti itsessään.

Elämme kiusauksien keskellä, ne eivät lopu koskaan. Siksi onkin tärkeää tiedostaa, että tahdonvoima ei ole pelkkä kielikuva, vaan ominaisuus, jota voidaan kehittää.

Tässä koulutuksessa käyn varsin yksityiskohtaisesti läpi tahdonvoiman psykologiaa ja neurologiaa, jolloin ymmärrät paremmin aivojesi luontaisia biologisia rajoitteita itsehillinnän säätelyssä. Lisäksi opit joukon näyttöön perustuvia aivotyökaluja, joilla tahdonvoimaa voidaan kehittää kohtaamaan tyypillisiä arjen tilanteita, joissa vaaditaan hyvää itsehillintää ja paineensietokykyä.

Lisätiedot ja hinnat

Koulutukset ja työpajat pidetään joko asiakkaan toivomassa paikassa tai etätoteutuksena (videoneuvotteluyhteydellä). Koulutukset on mahdollista hankkia myös tallenteena (esim. Intraan lisättäväksi): kysy näistä tarjousta erikseen.

Koulutuksia voi toistaiseksi hankkia 30.12 asti koko Suomen alueelle. Kaikkiin hintoihin lisätään ALV. 24 %. Alla esimerkkihintoja. Lopullinen hinta muodostuu kuitenkin aina alkukartoituksen perusteella, kysy siis rohkeasti tarjousta!

  1. Yhden (1h) moduulin hinta yht. 1500 €
  2. Kaksi (1h) moduulia yht. 2500 €
  3. Kolme (1h) moduulia yht. 3200 €
  4. Neljä (1h) moduulia yht. 3900 €
  5. Koko päivän aivokoulutus eri aiheista? Kysy tarjousta!

* Koulutukset ja työpajat sisältävät aina sekä teoriaa että käytäntöä.

* Koulutus  räätälöidään aina yrityksen toiveiden mukaiseksi (yllä esiteltyjä kokonaisuuksia voidaan käyttää pohjana keskusteluissa).

* Voit siis hankkia joko yhden, kaksi tai vaikka koko päivän koulutuksen ja työpajan.

*Asiakas saa käyttöönsä koulutusmateriaalit sekä tallenteen esityksestä.

* 10 % koulutuksen kokonaistuloista lahjoitetaan säännöllisesti vaihtuvaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Kysy sopivaa pakettia tarpeisiinne!

Tarjoan maksuttoman konsultaation, joten vaihdetaanko ajatuksia aivoista ja yrityksenne tarpeista?