Työelämän aivosuunnittelija

Hei, olen Teemu Vornanen,
yrityksesi aivokamu.

Päivitän aivojen käyttöjärjestelmiä, jotta sinunkin yrityksessä voidaan keskittyä olennaiseen – ajatteluun.

Päiväni Leijonana

Aivot – elämäsi tärkein käyttövara. Mitä jos auttaisin sinua pitämään niistä erityistä huolta.

Olen erikoistunut ajatustyöläisten aivoterveyden, tunneälyn sekä aivojen suorituskyvyn vauhdittamiseen tutkitulla tiedolla. 

Tarjoan sinulle koulutuksia, jotka pureutuvat tuoreimpaan neurotieteelliseen, liikuntalääketieteelliseen sekä psykologiseen luovuustutkimustietoon: ainutlaatuisen tiiviissä ja käytännönläheisessä paketissa.

Suomen kiehtovimmat aivopalvelut sinua varten? Makuasioita, mutta en väitä vastaankaan.

Edistän aivojesi suorituskykyä ja käyttöikää

"Tulevaisuuden aivot" ovat kaikkea tätä:

01.

Tehokkuutta aivoille

Opit, kuinka otat täyden hyödyn rajallisista ajattelun resursseistasi ja miten saavutat ihanteellisen vireystilan. Opit myös suunnittelemaan työpäiväsi järkevämmin, hallitsemaan informaatiotulvaa ja työskentelemään sekä keskittyneemmin että tehokkaammin.

02.

Luovuutta

Opit, miten aivojen toimintaa ymmärtämällä ja oikeanlaisella liikunnalla voit tutkitusti kehittää luovan ajattelun taitojasi, kuten mielikuvituksen säätelyä sekä haastavaa ongelmanratkaisua. Lisäksi opit edistämään sekä omaa että tiimin välistä luovaa ajattelua aivotutkimustiedon avulla.

03.

Aivoterveyttä

Opit, miten hallitset aivojesi rasittuneisuutta päivästä toiseen ja kuinka liikunnalla sekä muilla elämäntavoilla edistetään tutkitusti aivojen hyvinvointia. Saat työkaluja stressin, muistitoimintojen ja tunnetilojen hallintaan sekä yleisesti parempaan elämään.

04.

Sosiaalista älyä

Opit, millaisilla strategioilla voit sujuvoittaa muiden kanssa työskentelyä ja kuinka hallitset tunteitasi jokapäiväisiä päätöksiä tehdessäsi. Kehityt palautteen antajana ja saat tutkittuja työkaluja omien vuorovaikutustaitojen hyödyntämiseen luovassa työssä.

Koulutusteni ainutlaatuisuus

Tunneälyllä tehokkaampaa tiimityötä, parempaa asiakaskokemusta aivoja ymmärtämällä, työelämän pelillistäminen, harkitumpaa ajankäyttöä työpäiviin…

Millainen tutkittuun tietoon pohjautuva koulutus tai työpaja voisi palvella sinun tarpeitasi parhaiten?

Saat minut ainoana Suomessa kouluttamaan näin kattavasti mm. liikunnan tutkituista vaikutuksista luovaan ajatteluun sekä innostavimmista työpäivistä Game Design-ajattelun avulla.

Uusimmat blogitekstit

Unohda hölynpöly

AIVOT SYTTYVÄT TUTKITUSTA TIEDOSTA

Aivoterveyttä

Liikunta on tehokkaimpia tapoja taistella stressiä vastaan (Childs & de Wit 2014), tehostaa keskittymiskykyä (Hajar ym. 2019) sekä kohentaa vireystilaa (Kallo & Rassovsky 2017) ja koettua työn tuottavuutta (Pereira ym. 2015).

Monenlaisen liikunnan on useissa tutkimuksissa osoitettu tehostavan luovaa ajattelua tilastollisesti merkitsevästi (Colzato ym. 2013; Frith 2019; Oppezzo & Schwartz 2014).

Tunneälyä

Tunnetaidot ehkäisevät stressiä ja säilyttävät ajattelukyvyn korkealla (Oschner ym. 2004; Lieberman ym. 2007)

Oikeudenmukaisuus, autonomia sekä varmuuden tunteen lisääminen edistävät tutkitusti aivoterveyttä ja ajattelukykyä (Rock 2009; Berker ym. 2016).

Työn imua

Työpäivien pelillistäminen lisää uppoutumista työhön, tekee edistyksen näkyväksi sekä kehittää resilienssiä (Fox 2014; McGonigal 2011; Ravaja ym. 2006).

'Varma tunne edistyksestä' on työntekijöiden eniten kaipaama asia omassa työssään (Amabile & Kramer 2011). Parempien työrutiinien takana on usein kyky säädellä tahdonvoimaa harkitummin (Tierney & Baumeister 2011).

Yhteenkuuluvuutta

Sosiaalinen neurotiede on osoittanut, että yhteenkuuluvuuden tunne sekä sosiaaliset ihmissuhteet edistävät yritysten tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä (Lieberman 2013).

Arviomme ja päätöksemme nojaavat erittäin vahvasti inhimillisiin tekijöihin, kuten luottamuksen tasoon (Kahneman 2011; Pink 2012)

OTA YHTEYTTÄ!

Tarjoan maksuttoman konsultaation, jossa käydään läpi yrityksenne tarpeita.